Behandl hinanden, lokalerne og tingene ordentligt.

Gå roligt på gangene.
 
Alle må være inde i dårligt vejr, efter besked fra lærerne.
 
Eleverne skal være i deres klasselokale i spisepausen. Den lærer, der har haft klassen i timen før, spiser med klassen.
 
Elever må kun forlade skolens område efter aftale med en lærer.
 
Computerne må kun bruges efter aftale med en lærer.
 
Løbehjul, rulleskøjter og skateboard må benyttes til og fra skole, ikke i frikvartererne.
 
Mobiltelefoner skal være slukkede i skoletiden, undtagen efter aftale med en lærer.