Robusthed drejer sig om at tåle udfordringer på forskellige niveauer.

At man tåler egne og andres følelser.

Børn skal i opvæksten opleve forskellighed, så de er rustet til at begå sig i en kompleks verden. Barnet/den unge skal lære at håndtere modgang og problemer, og på den måde kan energien bruges til læring af nye kompetencer.

Robusthed trænes i et trygt fællesskab ved at udholde/klare små frustrationer, som det lille barn gradvis og naturligt støder på. Modstandskraft og styrke opnås således, når barnet møder passende små udfordringer. Børn er forskellige og derfor er det også forskelligt, hvad der er passende krav og udfordringer. Det er vigtigt at de voksne omkring barnet møder barnet med anerkendelse og forståelse – især når noget ikke ”lykkedes”

 

Robusthed 3-5 år

 • At kunne tabe i spil

 • At kunne få et nej til f.eks. en ekstra småkage, blive afvist i leg eller vente på det bliver ens tur

 • At have evnen til selv at klare småproblemer i leg

 • At have evnen til i de små situationer selv at stå ved egne holdninger og meninger

 • At turde udfordre sig selv fysisk f.eks. ved at klatre op på et legestativ

  Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med at gøre jeres barn mere robust ved eksempelvis:

 • Åbenhed om livsfaser: skilsmisse, død, alderdom osv. på børneniveau

 • At barnets basale behov opfyldes: søvn, mad

 • Gåture, cykle med forældre

 • Sende barnet med andre hjem/legeaftaler

 • Lære at tage ansvar for småopgaver, oprydning på værelset

 • Selvstændighed: sko, tøj osv.

 • Være alene i kortere perioder i trygge rammer

 • At der kan være forskellige regler for søskende

 • Hjælpes ud over egne grænser: fx at skulle noget man ikke har lyst til gå i bad

 • Små pligter hjemme, rydde egen tallerken op efter aftensmad

 • Forældre aldrig nedgøre eller bebrejde, men forklare og beskrive.

  Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvorigennem børnene vil opleve at skulle arbejde med deres robusthed. Det vil vi bl.a. gøre igennem understående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Løse små konflikter på egen hånd

 • Fysisk robusthed – ved at blive våd, mudret, støvet, gå op og ned af bakker m.m.

 • Opgaver i børnehaven

 • Ture ud af huset/ud af faste rammer    

 • Få ansvar: sætte tallerken m.m. til vask, rydde op på eget garderoberum

 • Selvstændighed: tage tøj på og af, rydde op selv - svarende til pågældende alder

 • Lære at mestre et nej

 • Lære at være i centrum

 • Give og modtage hjælp og trøst fra andre, accept af egne følelser

 • Lære at tage hensyn, vente på tur, lære at acceptere forskelligheder

 • At barnet ved der er krav og forventninger

 • Give børnene tilpas modspil i samspillet

 • Lære at håndtere småknubs

 • Lære at forstå andres følelser og humør

   

  Robusthed 6-9 år

   

 • At man kan acceptere at man ikke er førstevalg i legen

 • At tage ansvar for opgaver i familien f.eks. tømme opvaskemaskine, rydde op på værelset

 • At kunne se egne styrker og at tåle, at andre er hurtigere til at lære at læse, spille fodbold, cykle på tohjulet cykel

 • At være selvhjulpen f.eks. at holde styr på madpakke, gymnastiktøj og skoletasken

 • At kunne rumme børn og voksnes forskelligheder

 • At kunne tåle at man ikke altid skal det samme som andre elever

  Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med at gøre jeres barn mere robust ved eksempelvis:

 • Lad dit barn cykle i skole

 • Barnet skal selv bære sin skoletaske, samt sætte madkassen i køleskabet

 • Lær dit barn at tage ansvar for små hjælpe-opgaver fx tømme opvaskemaskinen

 • Spille spil sammen med sit barn, så barnet lærer at være en god taber og en god vinder

 • Ros dit barn for at øve sig på det, som er svært. Fx når dit barn skal øve sig i at skrive bogstaver og det kaster blyanten fra sig i frustration og siger:
  ”Det kan jeg ikke finde ud af”.
  Her skal du tage dit barn alvorligt. Fortæl dit barn, at det er træls når der er noget man ikke er god til, men det vigtigste er, at man ikke giver op, men bliver ved med at øve sig. Ros dit barn for indsatsen og ikke så meget for resultatet

  Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvorigennem børnene vil opleve at skulle arbejde med deres robusthed. Det vil vi bl.a. gøre igennem understående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Lave situationer med vindere og tabere, spil og lege

 • Tilrettelægge undervisning og ture med passende udfordringer

 • Lade børnene lave drama i forhold til følelser, for at opøve evnen til at sætte sig i en andens sted og genkende egne og andres følelser

 • Lad børnene gøre alt det de kan selv! Vi løfter ikke nogen op, barnet bærer selv sin taske, har styr på madpakken osv. Selvhjulpenhed øger robustheden!

 • Den frie leg er vigtig i forhold til robusthed – det er her, barnet lærer de sociale spilleregler, det har brug for resten af livet og fx løse egne konflikter

 • Støtte børnene i deres til – og fravalg

 • Skabe situationer, hvor dialog er omdrejningspunkt.

   

  Robusthed 10-12 år

   

 • At acceptere, at man ikke får svar på en sms indenfor 5 min.

 • At acceptere, at man får "nej" til f.eks. en iPhone 6

 • At turde stå ved egne holdninger og meninger, og invitere kammerater ind i fællesskabet

 • At kunne vente på at få hjælp

 • At kunne gennemføre en opgave, selvom det er svært/hårdt/kedeligt

  Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med at gøre jeres barn mere robust ved eksempelvis:

 • Spil sammen med sit barn, så barnet lærer at være en god taber og en god vinder

 • Vi forældre skal stille flere passende krav til vores børn, fx deltage i de huslige pligter i hjemmet, og få dem til at forlige sig med, at alting ikke skal være perfekt, men hvis man gør sit bedste er det godt nok!

 • Brug humor overfor dit barn, fx ved at grine lidt af dig selv eller drille dit barn lidt med et glimt i øjet

 • Lad dit barn klare små konflikter på egen hånd

 • Hjælp dit barn med at blive i opgaver/situationer der er svære

 • Få dit barn til at komme med bud på løsninger på udfordringer

 • Giv dit barn ansvarsopgaver, fx lægge sengetøj på egen seng.

  Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvorigennem børnene vil opleve at skulle arbejde med deres robusthed. Det vil vi bl.a. gøre igennem understående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Lære eleverne at sige "pyt" og komme videre efter modgang. Fx efter en elevpause, hvor en gruppe af elever har haft en mindre konflikt.

 • Turnusordning, som sikrer, at alle prøver det hele - praktiske opgaver, så dem, der plejer at bide i det sure æble, ikke altid skal gøre det – psykisk/social robusthed. Man har ansvar for fælles opgaver i klassen og på skolen, at være duks, hjælpe med oprydning og passe godt på egne og andres ting

 • Vigtigt i forhold til frikvarterer og idræt – det er ok, at det er fysisk hårdt. Det er ok, at musklerne gør ondt, det er ok at svede – fysisk robusthed.

 • Man deltager i idræt, selvom man er træt, våd eller har en lille skade. Lytter til sin krop og er med, der hvor man kan. Man kan fx godt løbe/gå, selvom man har en dårlig finger.

 • Træne eleverne i at give og modtage både positiv og negativ respons, både på det skriftlige- og mundtlige arbejde. At kunne bruge responsen videre frem – faglig robusthed.