Det helt lille barn er naturligt styret af sine behov.

Når barnet bliver mødt og får opfyldt sine grundlæggende behov som kontakt, omsorg, mad, søvn og stimulation, bliver det gradvist i stand til at udsætte sine behov en smule. Dette udvikles op gennem barndommen.

At kunne udsætte egne behov er nødvendigt for at kunne være i en læringssituation og indgå i en social relation. Læring skal forstås bredt, som noget der foregår hele tiden, og i alle situationer.

 

Behovsudsættelse 3-5 år

 • At vente på tur i spil og leg

 • At kunne række fingeren op til samling – vente på tur og ikke afbryde samtalen

 • At kunne vente med at spise, indtil der er sagt ”værsgo”

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med behovsudsættelse sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • Vente på tur, eksempelvis ikke bryde ind i en samtale

 • At kunne og turde sige nej og at det er okay at sige nej og holde fast i beslutningen

 • At der er forskel på søskende – eksempelvis at lillesøster går i seng tidligere end storesøster

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med behovsudsættelse. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • At vi tager hensyn til hinanden – lytter og er stille mens andre taler

 • At vi viser respekt overfor andre børn, når de fortæller eller viser noget

 • Turtagning i forskellige sammenhæng, eksempelvis at vi skiftes til at være i danserummet, motorikrummet eller postmand Per bilen osv. - at man lærer at vente på tur

 • At kunne udsætte fysiske behov i korte perioder- eksempelvis hvis man er på tur – at man kan vente med at få noget at drikke, til man kommer hjem.

 • At vi italesætter/roser børnene når de viser, at de venter på, at det bliver deres tur.

   

Behovsudsættelse 6-9 år

 • At kunne følge en besked el. anvisning fra en voksen i en læringskontekst, f.eks. påbegynde en opgave, når barnet umiddelbart er rettet mod leg

 • At sige tak for gaven inden den pakkes op

 • At vente med at spise fredagsslik til det bliver fredag aften

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med behovsudsættelse sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 

 • Brætspil - behovsudsættelse når man venter på tur.

  Tale med jeres barn om, at der kan være forskellige behov i en søskendeflok

 • Tale med jeres barn om, at der kan være ventetid, men at barnet ikke er glemt

 • Tale efter tur ved måltider

 • Lære at et nej er et NEJ

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med behovsudsættelse. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • I undervisningssituationer, at vente med at tale til eleven har hånden oppe og bliver spurgt af en voksen. Det vil sige, at lære at følge tale-rækken

 • Lære at bruge taleliste

 • Forudsigelighed og synlighed ved brug af for eksempel piktogrammer er medhjælpende til, at eleverne går i gang med det, de får besked på

 • I forlængelse af ros og anerkendelse kan der gives en belønning for behovsudsættelse fx en leg

 • Man tager som voksen en ordstyrerrolle, så eleverne bliver opmærksomme på, at man først taler, når man har ordet

Behovsudsættelse 10-12 år

 • At planlægge sine handlinger og udøve social selvkontrol, altså at kunne udsætte behov f.eks. lave sine lektier før man går i gang med at spille computer, se fjernsyn etc.

 • At kunne lade andres ideer være gældende til fordel for egne ideer

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med behovsudsættelse sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • Brætspil - behovsudsættelse når man venter på tur

 • Tale med jeres barn om, at der kan være forskellige behov i en søskendeflok

 • Tale med jeres barn om, at der kan være ventetid, men at barnet ikke er glemt

 • Tale efter tur ved måltider

 • Lave aftaler med jeres barn om at ”når du har gjort et eller andet, så får du lov til..”

 • Sæt grænser for hvor meget der spilles på eksempelvis iPad, PlayStation, etc.

 • Lære at ikke alting er til forhandling

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med behovsudsættelse. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • I undervisningssituationer, at vente med at tale til eleven har hånden oppe og bliver spurgt af en voksen. Det vil sige, at lære at følge talerækken

 • Vente med at spise til pausen

 • Vente med at drikke og hente vand

 • Vente på det bliver ens tur til at få hjælp af den voksne

 • Vente med at sige noget indtil læreren tager en

 • Give plads til andres fortællinger - social-selvkontrol, ved at kunne stoppe sin egen fortælling i tide

 • Tillid til at den voksne gerne vil lytte til eleven, men at det ikke nødvendigvis er det første på dagsordenen.

 • Tilegne situationsfornemmelse og acceptere hvad den voksne siger, selv om man ikke får sin vilje

 • Fordi en anden skal noget/får lov til noget, betyder det ikke nødvendigvis, at jeg også må eller har behov for det

 • Læreren kan understøtte elevens udvikling af behovsudsættelse ved at planlægge og udføre undervisning med tydelighed og fast struktur. For eksempel ”dagens program”

 • Gennemsigtighed af regler