Vedholdenhed handler om at kunne fastholde sin opmærksomhed og koncentration i en aktivitet over en længere periode.  Vedholdenhed er at kunne blive ved, at kunne lave det færdigt, som man er gået i gang med.  Det kan både være selvvalgte eller pålagte opgaver. At være vedholdende betyder, at dit barn fx arbejder, det bedste det kan med en given opgave, indtil opgaven er færdig. Netop når vi gør det bedste, vi kan, lærer vi noget nyt, derfor er vedholdenhed vigtig.

For at være vedholdende må barnet/den unge kunne tåle modgang og frustrationer.
 

Vedholdenhed 3-5 år

 • At øve/træne til en bestemt færdighed er opnået fx at cykle
 • At kunne tage tøj på selv
 • At kunne lave en perleplade færdig
 • At kunne blive i en dialog i et givet tidsrum

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med vedholdenhed sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Holde bordskik: Øve vedholdenhed, fællesskab/samvær, hygge.

Forældrene er den gode rollemodel, ved selv at blive siddende ved bordet med koncentration om familiens måltid, være med til at skabe god atmosfære, hvor familiemedlemmer fx skiftes til at fortælle. På denne måde øver børnehavebarnet vedholdenhed i et forventeligt tidsrum.

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med vedholdenhed. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • At gøre det færdigt man er startet med
 • At motivere til at barnet vil kæmpe for noget det gerne vil (gøre noget færdigt/blive dygtigere til noget)

 

Vedholdenhed 6-9 år

 • At kunne blive i en aktivitet i længere tid
 • At kunne læse en bog færdig
 • At kunne feje hele klasselokalet
 • At øve sig i at binde snørebånd, indtil man kan binde dem selv

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med vedholdenhed sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • Blive ved bordet til alle er færdige med at spise
 • Lære, at man ikke må afbryde, men skal vente, til nogen har talt færdig
 • Fortsætte en sportsaktivitet sæsonen ud
 • Øve på en ting, man gerne ville kunne fx spille på et instrument

Inddrag barnet i husopgaver, som I kan lave sammen og sørg for, at det bliver gjort så færdige som muligt, inden der er nye aktiviteter fx Indkøb, hvor barnet skal finde bestemte varer. Havearbejde, hvor barnet har småopgaver. Oprydning af eget værelse, fodre kæledyr, osv. Ikke som straf, men for at signalere, at man er fælles om opgaverne i hjemmet, og ikke alle aktiviteter kan være lystbetonede, men man må gerne gøre det sjovt, hvis man kan.

Bakke op om, at hjemmearbejde fra skole, skal laves som aftalt med skolen, fx den daglige læsning, hvor man kan sætte sig med barnet og vise, at man tager sig tid til at gøre det færdigt, da det er vigtigt. Hvis man er usikker på, om man presser sit barn urimeligt, bør man tage en snak med læreren.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med vedholdenhed. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen

 • Lære, at man ikke må afbryde, men skal vente, til nogen har talt færdig
 • Skabe bevidsthed om, italesætte begrebet og den enkeltes udvikling
 • Voksenkonsensus omkring regler for toiletbesøg, drikkedunk osv.
 • Gennemfører en hel omgang på 400 m banen i et jævnt tempo, der passer til den enkeltes udvikling
 • Opstille passende dukseopgaver
 • Sætte aktiviteter i gang, som kan være længerevarende og er med til at træne vedholdenhed. Fx spil og lege, hvor man kan ”miste lysten”, når man er ved at tabe
 • Træne eleverne i at lytte i længere tid ved fx morgensamling og lign.
 • Fastholde at afsat tid bruges på bestemte opgaver i timerne

 

Vedholdenhed 10-12 år

 

Vedholdenhed for aldersgruppen 10-12 årige kan fx være:

 • At kunne fortsætte med sin opgave/aktivitet selvom det bliver svært eller kedeligt.
 • At kunne færdiggøre gymnastiksæsonen selvom det var kedeligt sidste gang.
 • At kunne øve sig på noget man gerne vil lære, indtil man har fået det lært – fx tabeller eller håndstand.
 • At kunne lytte til andre i længere tid
 • At gøre det bedste man kan, når man skal lave en dansk stil.
 • At øve sig på tabellerne indtil man kan dem
 • At kunne fortsætte en aktivitet uden at være motiveret
 • At kunne træne opgaver der er svære - lære at bruge tid på svære aktiviteter

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med vedholdenhed sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Når I skal øve vedholdenhed derhjemme kan I støtte op om, at jeres barn færdiggør de opgaver som det sætter sig for. Det kan fx være fodboldtræning, rydde op på værelset o.lign. Sørg for at jeres børn bliver færdige med aktiviteten, inden de kan gå i gang med noget nyt.

Inddrag barnet i selvstændige husopgaver og forlang, at de bliver gjort færdige, inden det kan gå i gang med nye aktiviteter fx støvsugning, oprydning af eget værelse o.lign.

Brug både anerkendelse og ros såvel i processen som resultatet for at støtte børnene i deres vedholdenhed.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med vedholdenhed. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • At bruge træningsaspektet i f.eks. idræt og andre fag, til at lære børnene, at vedholdenhed giver resultater
 • At støtte eleverne til at holde tale-rækken og ikke afbryde andre.
 • At øve sig på tabellerne indtil man kan dem
 • At kunne fortsætte i en ikke selvvalgt aktivitet, indtil den er afsluttet.

Vi støtter eleverne i at træne deres vedholdenhed ved bl.a. at:

 • Arbejde med en synlig dagsorden fx med tid og tydelig målsætning
 • Bruge både anerkendelse og ros såvel i processen som resultatet
 • have fokus på træningen i fx idræt, hvor det giver mening at holde ved for at få resultater
 • støtte eleverne til, at lave deres opgave så godt som muligt, blandt andet med positiv feedback.
 • synliggøre elevernes fremskridt, så det bliver tydeligt for dem, at vedholdenhed har betydning for deres læring.