Hver dag gør vi ting, som vi ikke er særligt bevidste om. Det er fx når vi snakker, læser, spiser morgenmad, sætter vores sko på plads, vasker hænder efter vi har været på toilettet o. lign. Alt dette gør vi uden, at vi bruger noget energi på det. Men det er ikke noget, der kommer af sig selv, det er fordi vi har fået det automatiseret, ved at gøre det mange gange.

Når vi ikke bruger energi på disse hverdagsrutiner og færdigheder har vi mere energi til at lære noget nyt. Denne energi vil vi gerne give til jeres børn, derfor vil vi gerne have fokus på automatisering i den kommende tid.

 

 Automatisering omhandler både færdigheder og opgaver

Gennem træning – ved at øve sig bliver færdigheder automatiseret.

- eksempelvis ved at cykle:

Når man har automatiseret at holde balancen, starte, bremse m.m.  kan man have fokus på at køre i højre side, køre inde ved siden, holde øje med biler, række hånden ud når man skal svinge osv.

- eller ved at spille håndbold:

Når man har automatiseret at gribe bolden, kan man have fokus på hvor ens med- eller modspillere er eller hvor man skal placere et skud inde i målet.

- eller ved at lære tabellerne

Når man har automatiseret tabellerne bliver det meget nemmere at løse opgaver inden for gange, division, brøker, arealberegning osv. Det kræver en del udenadslære, men med alle de medier, der er til rådighed i dag, er der mange muligheder for indlæring igennem diverse spil, apps og sange.
Den lille tabel er ligesom ti finger-systemet på et tastatur. Det går meget hurtigere, hvis man kan det

 

Gennem vedholdenhed og gentagelser bliver opgaver automatiseret til vaner/rutiner.

- eksempelvis at trække op i toilettet eller at vaske hænder efter toiletbesøg.

- eller ved at sige godmorgen når man møder en anden person

 

Det handler om at lade barnet øve sig og lære/automatisere færdigheder og opgaver.

Det barnet kan selv, skal det selv – det barnet ikke kan endnu skal øves/læres.

Et barn som er selvhjulpen – kan selv – gør selv – automatiserer.

Derved opnås rutiner, barnet bliver robust og bliver klar til mere ny læring.

 

Fordelen ved at få færdigheder og opgaver automatiseret er, at det giver plads til at vi kan lære noget nyt og være opmærksomme på vores omgivelser.

Sådan helt firkantet kan man også forklare automatiseringens betydning som:… hvis et barn bruger alt sin fokus og opmærksomhed på at sidde på en stol og holde fast i en blyant, er det mere end vanskeligt samtidigt, at modtage læring om hvad der er konsonanter og vokaler

Automatisering 3-5 år

Sige godmorgen og farvel

At kunne tage tøj af og på

At klare toiletbesøg selv (tørre sig, trække ud og vaske hænder).

At kunne sætte sig ind i bilen og øve/lære at spænde sig fast

At kunne sit eget navn, adresse og alder

At kunne tælle, rime, remse og synge

At rydde op efter sig selv – sætte ting på plads man har brugt

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med automatisering sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Cykle, spille bold eller andet motorisk udfordrende

Lade barnet selv stille madkassen i køleskabet

Øve rutiner. Lad barnet hjælpe til med de praktiske gøremål fx at dække bord, rydde væk, smøre madpakke m.v.

Lade barnet selv tage tøj af og på og i den rigtige rækkefølge – tøjet skal ikke være for udfordrende fx stramt tøj eller bukser med svære knapper /lynlåse

Læse bøger om bogstaver, rim og remser.

Gode råd

Som forældre skal man have god tid og tålmodighed til, at lade barnet udføre opgaverne selv. Og være bevidst om ikke at tage over.

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med automatisering. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

Børnene skal selv sætte sine ting på plads, fx madpakken og overtøjet

Børnene skal rydde op efter sig - både legetøj og ved borde

Samlinger hvor børnene skal sidde stille og roligt, modtage og efterkomme beskeder, lytte når andre taler

Aktiviteter hvor vi tæller, rimer, remser og synger

 

Automatisering 6-9 år

Bygge ovenpå / øve videre på det man har automatiseret i aldersgruppen 3-5 år

At pakke og tømme egen skoletaske/gymnastiktaske

At binde snørebånd

At kunne cykle

At kunne årstider, ugedage og måneder

At kunne sit eget skoleskema

At have faste pligter/rutiner hjemme fx at skulle dække bord, tage af bordet, tømme opvaskemaskine

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med automatisering sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Faste morgenrutiner/opgaver fx: spise morgenmad, smøre madpakke, tage tøj på, børste tænder

Kigge på skema og ugeplan og pakke sin egen taske. Øve sig i at huske madpakke, drikkedunk, bøger til biblioteket og idrætstøj

Faste eftermiddagsrutiner/opgaver fx: sætte sko på plads, hænge jakken op, pakke skoletasken ud (madpakken – beskeder/post), pakke idrætstasken ud (hænge våde håndklæder op), lave lektier/læse og andre pligter (passe kæledyr, støvsuge, dække bord, lave mad, rydde af m.m.)

Kig på årstiderne - lær dit barn at tage stilling - hvad skal vi have på af tøj i dag og hvorfor giver det mening

Begynd at øve/træne at cykle til og fra skole/SFO, begynd at øve/træne at være alene hjemme

 

Gode råd

At være guide for sit barn, når der skal laves madpakker, pakkes tasker, tages bad osv. Husk tålmodighed - ting tager tid. Husk at afstemme jeres forventninger til jeres børn med deres nuværende færdigheder, så I ikke stiller for store krav til jeres børn. Dette kan skabe unødige konflikter

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med automatisering. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

Faste rutiner/opgaver før undervisning fx sige godmorgen til dem man møder, tage sine sko af – sætte dem på hylden, hænge sit overtøj op på knagen i garderoben, sætte sin madpakke i køleskabet, sætte skoletasken ved sin plads

 

Øve/træne, at man går ind og sætter sig første gang det ringer (eller ud til morgensang eller UU) således, at man sidder klar til undervisning anden gang det ringer, at vi rækker hånden op og venter på tur før vi taler, hvordan vi færdes på skolen og deltager til UU-timerne.

 

Faste rutiner i løbet af skoledagen præget af struktur og forudsigelighed fx læsebånd, madpakker, biblioteksbesøg, skift i løbet af dagen

 

Arbejde med ”rent bord" - mellem forskellige lektioner skal alt være pakket væk. Borde og reoler skal altid være ryddet op. Holde orden i penalhus, skoletaske m.m.

Gentagelser af de faglige ting (grundlæggende dansk og mat. faglige ting øves og leges ind).          Fx Kende klokken, Kalender, tabeller, Alfabetet, de 120/360 mest almindelige ord.

Når/hvis man kommer i morgen-SFO vil vi øve/træne at børnene kommer ind og siger godmorgen til den voksne

I eftermiddags-SFO vil vi øve/træne, at børnene klikker sig ind på skærmen, hænger overtøj op, stille tasker og fodtøj m.m. pænt ved ens garderobe, går ind på sin stue og finder sin mad frem

Yderligere vil vi træne/øve at børnene selv rydder op efter madpakker, sætter ting i opvaskemaskinen, generelt kan efterkomme beskeder, rydder op af sig selv efter en leg og sætter spil/legetøj m.m. tilbage på plads

Når man går hjem skal børnene træne/øve at sætte stole op, rydde pænt op i garderoben, samt huske, at sige farvel til en voksen og klikke sig ud på skærmen, når man går hjem.

 

Automatisering 10-12 år

 

Bygge ovenpå /øve videre på det man har automatiseret i aldersgruppen 6-9 år

Fx smøre sin egen madpakke, pakke og tømme egen skoletaske/gymnastiktaske

At kunne tabellerne

At træne/øve færdigheder inden for motorik/sport

At træne/øve kreative/praktiske færdigheder

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med automatisering sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Faste morgen- og eftermiddagsrutiner

Gode råd:

At være guide for sine børn (madpakker, tøj, tasker, m.m.)

Råd og vejledning på sidelinjen - Tålmodighed - ting tager tid

Det er helt ok at fejle - man skal øve sig i at gøre tingene

Hjælp til selvstændighed - støt dit barn og guid dem til at træffe de rigtige beslutninger

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med automatisering. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

Træne undervisningsparathed:

Eleverne ved hvad de skal gøre henholdsvis første og anden gang klokken ringer

Sidde på sin plads og have undervisningsmidlerne klar

Daglig læsning - gå i gang af sig selv

Faste rutiner (adfærd ved timens begyndelse, respektere andres taletid (ikke afbryde), overholde aftaler, regler ved leg, samarbejde, gå stille i klassen, sidde på sin plads, hånden op, penalhus og bøger frem, lad mobilen ligge, ind/ud ved pauser

Være meget tydelige i sine forventninger til eleverne i forhold til klasse- og skoleregler

Bruge elevintra, selv tjekke ugeplan/lektier, være forberedt til udflugter idræt m.m.

Selv huske at sætte computere til strøm/ på plads

Eftermiddagsrutiner i klubben

Sige goddag og farvel når man er i klub

Trykke sig ind og ud på skærmen

Rydde op efter sig selv

Træne at børnene bliver tilmeldt aktiviteter/arrangementer indenfor tilmeldingsfristen