Nysgerrighed er når man undrer sig over noget og ønsker at undersøge noget mere – dette er vigtigt for at kunne fordybe sig.

Jo mere nysgerrig man er over længere tid, des mere kan man fordybe sig. 

Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som man ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som man kun kender lidt til.

3-5 år Nysgerrighed

 • At understøtte barnet i at gå på opdagelse i verden og udtrykke sin nysgerrighed gennem sine sanser og krop f.eks. gennem oplevelser i naturen.

 • At understøtte og stimulere spørgelysten og videbegæret

  Primært eksempler for forældre

  Når barnet viser interesse for et emne, er det vigtigt at lytte og spørge mere ind til interessen. Det kunne for eksempel være hvis der bages boller i køkkenet, så er det alle sanser, der skal i spil, når barnet viser interesse. Forklare hvad gæren gør, lade barnet røre ved dejen, smage på den, og så videre. Hvis der bliver slået græs, så lade barnet gå med rundt, snakke om hvorfor græsset er blevet langt, hvor tingene kommer fra og lade snakken udvikle sig efter hvor barnet ønsker, at den bevæger sig hen. Interessen kunne også være om sociale relationer – eller hvordan man er i familie med hinanden osv. Samtalen kunne også tage udgangspunkt i det, som står i dagbogen fra børnehaven, noget barnet allerede ved, men som man som forældre kunne uddybe/spørge mere ind til.

  Primært eksempler for fagfolk

  Etablere læringsrum som inspirerer til at være undersøgende – feks oplevelser i naturen. En morgen da barnet kommer hen i børnehaven vil han gerne ud og lege.

  Være rollemodeller og udtrykke undren om det vi oplever.

  Give/tage tid til at fordybe sig i det aktuelle – være impulsiv.

   

Nysgerrighed 6-9 år

 

 • Viden om basale ting og familiekonstellationer er på plads

 • Have basalt kendskab til tal og bogstaver

 • Være nysgerrig på hvordan jeg indgår i fællesskabet

 • Give udtryk for egne behov og samtidig lytte til andres behov

  Nysgerrigheden er særligt rettet mod sociale relationer, mere end det er indholdet i en leg. Konflikthåndtering vil ofte være et dagligt punkt i løbet af skoledagen. 

  Primært eksempler for forældre

 • Turde lade barnet kede sig

 • Vise åbenhed i forhold til alle typer spørgsmål

 • Præsentere barnet for mangfoldigheder

 • Præsentere barnet for forskellige rammer: Natur/kultur

 • Skabe rum for barnets spørgsmål/samtale

 • Hjælpe barnet med at finde svar/søge informationer og blive klogere sammen med barnet

 • Opfordre barnet til deltagelse i fritidsaktiviteter

 • Lade barnet møde forskellige typer af mennesker

  Primært eksempler for fagfolk

 • Have ting i skolerummet, der indbyder til at eksperimentere.

 • Skabe forundringsgrupper, der får mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne.

 • Skabe mulighed for at eksperimentere - arbejde i værksteder

 • Gøre noget ved læringsmiljøet (Følekasser, hinkeruder, hoppe tal og bogstaver) Evt. perioder m. ansvar på de enkelte årgange

 •  Åben legeplads (store og små elever sammen)

 • Tage en spændende ting med og fortæl om den. Et par elever fortæller om noget, de har haft med hjemmefra

  Arbejde med forforståelse ved start af nyt emne

   

  Nysgerrighed 10-12 år

   

 • At bruge nysgerrigheden i en større fordybelse
 • At kunne udfolde sig, hvor man eksperimenterer mere med forskellige materialer i skolefagene
 • At have fokus og nysgerrighed i forhold til mestring af egne færdigheder f.eks. ift. forskellige fag og fritidsaktiviteter

Primært eksempler for forældre

 • Turde lade barnet kede sig
 • Vise åbenhed i forhold til alle typer spørgsmål
 • Præsentere barnet for mangfoldigheder
 • Præsentere barnet for forskellige rammer: Natur/kultur
 • Skabe rum for barnets spørgsmål/samtale
 • Hjælpe barnet med at finde svar/søge informationer og blive klogere sammen med barnet
 • Opfordre barnet til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • Lade barnet møde forskellige typer af mennesker

Primært eksempler for fagfolk

Elevfremlæggelser – både med selvvalgte og bundne emner.

At stille åbne opgaver/spørgsmål: ”Hvad nu hvis…” Varierede opgaver med grad af medbestemmelse. Elevproducerede opgaver, som eleverne laver til hinanden. Opgaverne stilles således, at alle eleverne oplever, at de lykkes og mestrer opgaverne. Stille opgaver, hvor flere forskellige materialer og arbejdsformer inddrages. Opstille synlige læringsmål med opnåelige, konkrete succeskriterier (nysgerrig på egen læring).

Tænke i inspirerende læringsmiljøer. Skift aktivitet i undervisningen for at fastholde elevernes interesse.