Robusthed

Robusthed drejer sig om at tåle udfordringer på forskellige niveauer - at man tåler egne og andres følelser.

 

Børn skal i opvæksten opleve forskellighed, så de er rustet til at begå sig i en kompleks verden. Barnet skal lære at håndtere modgang og problemer, og på den måde kan energien bruges til læring af nye kompetencer.

 

Robusthed trænes i et trygt fællesskab ved at udholde/klare små frustrationer, som det lille barn gradvist og naturligt støder på. Modstandskraft og styrke opnås således, når barnet møder passende små udfordringer. Børn er forskellige, og derfor er det også forskelligt, hvad der er passende krav og udfordringer. Det er vigtigt, at de voksne omkring barnet møder barnet med anerkendelse og forståelse – især når noget ikke ”lykkedes”

 

3 gode råd til forældre

Hjælpes ud over egne grænser, ved at skulle gøre noget man ikke har lyst til, f.eks. oprydning på værelset.

Barnet skal selv bære sin taske, samt sætte madkassen i køleskabet.

Spil sammen med sit barn, så barnet lærer at være en god taber og en god vinder.

 

Mod

Mod er en vigtig kompetence for læring, da det kræver mod, at lære noget man ikke kan eller kender til. Det betyder at man skal være i stand til at prøve noget nyt, for at lære noget nyt, og at turde springe ud i nye undervisningsformer og lære af sine fejl.

Mod er også at vove sig til at sige noget og gå i dialog om de ting, der er svære, eller de ting man oplever, som kan være forkerte.

 

3 gode råd til forældre

Gør ting med dit barn, som I ikke har prøvet før og som måske kan udfordre dem.

Hjælp dem til at sige noget til de voksne, når noget er svært for dem og ros dem for, at de tør sige det.

Overvej hvilke områder du som forældre er modig på, og hvordan det kan gavne dit barn at lære det samme.

 

Nysgerrighed

Nysgerrighed er når man undrer sig over noget og ønsker at undersøge noget mere – dette er vigtigt for at kunne fordybe sig. Nysgerrighed over længere tid, gør at barnet kan fordybe sig. 

Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som man ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som man kun kender lidt til. Kompetencen nysgerrighed arbejder derfor med en trang til at undersøge noget nærmere.

 

3 gode råd til forældre

Være rollemodel ved at udtrykke undren om det man oplever.

Hjælp dit barn med at finde svar/søge informationer og bliv klogere sammen med dit barn.

Give/tage tid til at fordybe sig i den aktuelle undren.