Brattingsborgskolen SDI har valgt at arbejde med en række kompetencer som grundlag for børns læring. Der er taget udgangspunkt i Hedenstedmodellen i skoleåret 17-18, hvor SDI´en har arbejdet med at implementere disse kompetencer i praksis. Det har været tænkt som en rød tråd gennem alle børns læringsbaner fra de starter i Tumlehøj i tresårsalderen til de går ud af sjette klassen på skolen.

Maryfondens Fri for mobberi er blevet brugt som et redskab i skoleåret 2017-2018 og dette vil fremadrettet bliver implementeret og sammenkørt med de syv kompetencer for læring til en model som er gældende for hele SDI´en.

 

Mål:

At give alle børn kompetencer til læring og trivsel i de forskellige sociale arenaer som de indgår i.

Fælles sprog om kompetencerne imellem personale, forældre og børn, som giver viden om arbejdet med trivsel og social læring.

Etablere en forebyggende indsats som hjælper alle børn ind i et stærkt og trygt læringsfællesskab.

 

Tegn:

At børn og voksne taler ind i kompetencerne og forstår hvad de betyder.

At forældre aktivt går i dialog med SDI´en omkring kompetencerne.

At kompetencerne hjælper børnene i deres sociale og faglige læring.

 

Tiltag:

Det pædagogiske personale udvikler forskellige læringsforløb på de forskellige årgange.

Ressourceteamet fungerer som tovholder for arbejdet med den røde tråd. De skal derfor vejlede og inspirerer deres kollegaer i arbejdet med kompetencerne.

Der etableres vægområder hvor der kan laves installationer om kompetencerne i kvartalerne (det pædagogiske personale har ansvaret for opsætning og nedtagning).

Kompetencerne tages op på forældremøderne og der er dialog omkring progressionerne i fællesskabet.

Dialog mellem forældre og personaler på samtaler, hvor der kan tages udgangspunkt i kompetencerne og hvad det enkelte barn kan arbejde med af specifikke kompetencer.