Når børn og unge bliver fastholdt i at holde sig inden for nogle givne rammer og regler – daginstitutionens, skolen og hjemmets – vil de henad vejen forstå, at det hjælper dem i enhver læringssituation at blive inden for disse.

 

Selvkontrol 3-5 år

At kunne tåle krav uden at bryde sammen

At kunne sidde og spise med de andre i børnehaven og i familien

At kunne vente til det bliver ens tur

At tåle et nej

At kunne klare at dele med andre uden at bryde sammen

At kunne falde i søvn selv om aftenen

At kunne sætte madkassen tilbage i køleskabet

Primært eksempler for forældre

At øve sit barn i regler for samspil med andre mennesker. Fx at vente på tur ved rutsjebanen.

At barnet oplever, at der er tydelige og kærlige rammer omkring det, og at det gradvist får mere plads til at udfolde sig indenfor disse rammer

At barnet ikke kun bliver styret, men også gradvist lærer at styre sig selv i visse sammenhænge

At barnet bliver mødt med positive forventninger til at det kan

At barnet har mulighed for at lege med andre børn i trygge, kendte og mindre enheder

At være en del af familien og det fælles måltid

At barnet oplever at være en del af et familiefællesskab, hvor alle deltager

At øve barnet i at være sammen med andre voksne, som barnet føler sig tryg hos

At lade barnet opleve, at dets oplevelser og følelser bliver hørt, og at de voksne omkring støtter barnet i, hvordan det kan komme videre

Primært eksempler for fagfolk

 

Spisning:

Tydelige genkendelige rammer, så barnet kender forventningerne øger muligheden for at styrke barnets selvkontrol.

Faste spisepladser, bruge visuelle medier til tidtagning af hvor længe vi sidder ved bordet giver barnet overblik over hvor lang tid det skal holde normerne ved bordet - opøver evnen til at holde bordskik, og vente på at vennerne også bliver færdige.

De langsomme spisere får overblik over hvor meget de skal justere deres spisehastighed for at nå at blive færdige.

 

Toiletbesøg:

Når bleen skal væk: Vi bruger tid på at barnet kan øve sig i at gå uden ble, komme på toilettet, opmuntre så barnet ikke giver op selv om der skal øves mange gange.

Håndvask kobles sammen med at man har været på toilettet, den voksne guider barnet så der kommer sæbe på, gnubbes/skrubbes og skylles og tørres.

 

Lege/samling:

Der er faste pladser, der er faste rutiner, der giver barnet overblik over hvad der forventes og hvor langt vi er i programmet.

Der gives kollektive beskeder, hvor barnet skal øve sig i at kunne vente med at udføre beskeden til der siges Værsgo'.

 

 

Selvkontrol 6-9 år

At kunne lade være med at afbryde når andre taler

At kunne håndtere et nej fx at stoppe med at løbe på gangene i skolen

At kunne tænke før det handler fx ved at lade være med at slå

At kunne sidde stille og holde fokus i et givet tidsrum

At komme ind i klassen når klokken ringer

Primært eksempler for forældre

Øve sit barn i regler for samspil med andre mennesker. Fx at vente på tur ved rutsjebanen

At barnet oplever, at der er tydelige og kærlige rammer omkring det, og at det gradvist får mere plads til at udfolde sig indenfor disse rammer

Øve at barnet ikke kun bliver, styret men også gradvist lærer at styre sig selv i visse sammenhænge

Møde barnet med positive forventninger til at det kan

Give mulighed for at lege med andre børn i trygge, kendte og mindre enheder

Øve barnet i at være sammen med andre voksne, som barnet føler sig tryg hos

Lade barnet opleve, at dets oplevelser og følelser bliver hørt, og at de voksne omkring støtter barnet i, hvordan det kan komme videre

Primært eksempler for fagfolk

Træne I at kunne lade være med at afbryde, når andre taler ved at arbejde med:

Klassemøder med taletid, talebold/-stok. Lege “skibet er ladet med..” og lign. hvor man har ordet én af gangen.

Italesæt/tydeliggør betydningen af at vente via små rollespil/cases. Anerkende den ønskede adfærd.

Være en konsekvent voksen:

“Nej” i øjenhøjde/anerkendende nej. Fælles front/loyal omkring fælles beslutninger (de voksne). At kunne tænke før det handler fx ved at lade være med at slå: Lave et “Pytometer”/sige “pyt”

Billedserie/visualisere problem (Trin for trin/Marys mobbekuffert). Tegne problemet og efterbearbejde det med AKT/voksen

Se film f.eks. “Storm”, høre musik og bearbejde det på klassen. Giv alternative handlingsmuligheder

At kunne sidde stille og holde fokus i et givet tidsrum: Visualisere tiden til opgaver f.eks. med ur på iPad. Lege stopdans, Simon siger, byen sover m.m. Belønning/straf (“Når/hvis I arb. godt i ....min., så må I ….”). Mindfullnes/massage

 

Selvkontrol 10-12 år

At komme ind når klokken ringer

At kunne overholde skolens regler – eksempelvis omgangen med mobiltelefoner

At kunne arbejde videre selvom man synes, det er kedeligt

At kunne lytte til hvad andre siger og forholde sig til det uden blot at fortsætte i eget spor

Primært eksempler for forældre

Sørg for klare rammer og konsekvenser. Fx Pas din skole, lav lektier. Ellers så må friheden begrænses. Eksempelvis gennem inddragelse af telefon, computer, lommepenge m.m.

Forhold dit barn til at træffe et valg, for derigennem at få barnet til at til at føle ansvar for sin beslutning. Accepter ikke et svar som: ”Det er jeg ligeglad med” eller ”Det ved jeg ikke” 

Husk at du selv er rollemodel

Primært eksempler for fagfolk

Arbejde med:

At komme ind når klokken ringer

At kunne overholde skolens regler - eksempelvis omgangen med mobiltelefoner

At kunne arbejde videre selvom man synes, det er kedeligt

At kunne lytte til hvad andre siger og forholder sig til det uden at fortsætte i spor

At vi som lærere selv er rollemodeller

At forklare eleverne reglerne for vores område