Respekt

Respekt handler om at kunne respektere de mennesker som er omkring os. Vi respekterer hinanden også når vi er uenige eller når noget er svært. Det er en kompetence som er vigtig for at det sociale fællesskab fungerer mellem børnene og i forhold til de voksne i hverdagen.

Respekten er derfor en anerkendelse og en ærbødighed over for andres værdi(er), og det er noget jeg giver til andre, fremfor at det er noget jeg kræver bliver givet til mig af omverden.

 

3 gode råd til forældre

  • Hjælpe børnene med at have respekt for andres ting.
  • Hjælpe børnene med at respektere andres grænser.
  • Lære at/øve børnene at undskylde ved at fortælle at” jeg er ked af at jeg gjorde det” i stedet for blot at sige ”undskyld -jeg gør det ikke igen”.

 

Omsorg

At drage omsorg for andre, betyder at man passer på dem der er omkring én selv. Derfor er kompetencen også med fokus på andre, men det er også vigtigt at kunne gøre andre opmærksom på hvornår man har brug for deres omsorg og hvordan man har brug for den. Nogle gange kan man have brug for at blive trøstet og andre gange at sidde for sig selv. Det er derfor en vigtig kompetence, at man kan aflæse andres behov for omsorg, men også selv være i stand til at kommunikere sit eget behov for omsorg til andre.

 

3 gode råd til forældre

 

  • Opfordre børnene til at spørge om hjælp, når de har brug for det.
  • At man som voksen er et godt forbillede og udtrykke positive følelser som børnene kan spejle sig i.
  • Få børnene til at sætte ord på deres følelser/ansigtsudtryk.

 

Tolerance

Tolerance betyder at man tåler andres holdninger, følelser, handlinger og meninger. Tolerance betyder dog hverken at flertallet eller mindretallet i et klasserum kan diktere hvad der er rigtige og forkerte holdninger, følelser, handlinger og meninger, men at vi i stedet tolerere dem der har holdninger, følelser, handlinger og meninger som er ulig ens egne.

 

3 gode råd til forældre

 

  • Træne børnene til eksempelvis at kunne læse en bog færdig eller øve sig i at binde snørebånd, indtil barnet kan binde dem selv.
  • At vi voksne tolererer og forstår negativ adfærd – men at vi er anerkendende og forsøger at hjælpe barnet med at sige/gøre tingene på en ordentlig måde
  • Vente på at det bliver deres tur.