De digitale medier og platforme er blevet en stor del af vores liv i alle henseender. Vi anser det som en vigtig opgave at lære vores børn og unge mennesker, at begå sig i den digitale verden. Det bedste resultat opnås ved samarbejde mellem skole og forældre.

Ønsket med denne politik er en fornuftig og naturlig adfærd i brugen af mobiltelefoner, digitale medier og internet. Børnene i Tumlehøj og på Brattingsborgskolen skal lære kritisk brug af nettet, og samtidig behandle andre med ordentlighed og gensidig respekt i den digitale verden. Dette gælder både på hjemmesider, sms og diverse sociale medier. 

Vi tror på, at vejledning og opdragelse i denne henseende er vigtigere end forbud og begrænsning. 

 

Forventninger til SDI 

 • Børnene skal til enhver tid rette sig efter personalets anvisning omkring hensigtsmæssig brug af digitale medier i skole, SFO og børnehave.  
 • Medbragte mobiltelefoner skal i skole-/SFO-tid opbevares i skoletasken med mindre andet anvises af personalet. Der er mulighed for at bruge mobiltelefon i klubtid.  
 • Har barn og forældre behov for at kontakte hinanden i skole-/SFO-tiden, skal det ske gennem SDI'ens personale.  
 • På alle årgange undervises der i fornuftig og hensigtsmæssig brug af alderssvarende digitale medier. 
 • Brug af mobiltelefoner og digitale medier er et fast punkt på forældremøderne, så der skabes en åben debat omkring barnets og klassens brug af digitale medier. Herunder tænker vi dialog omkring: sociale medier, spil, internettet mm. Klassens lærere sætter punktet på dagsordenen, og bringer ellers det, som er relevant for klassen, på dagsordenen.  
 • SSP konsulenter indkaldes til at afholde forløb i 0. og 4. eller 5. klasse. 

 

Forventninger til forældre  

 • Det forventes, at forældre følger med i barnets brug af digitale medier og jævnligt taler med deres barn om fornuftig brug af digitale medier og mobiltelefon.  
 • Vi opfordrer til, at forældre er bevidste om betydningen af at være rollemodeller. 
 • Vi anbefaler, at forældre sætter sig ind i de aldersanvisninger, der er i forhold til digitale medier, og forholder sig kritiske til brugen af disse.

 

Vil du vide mere om sunde medievaner 

Vær opmærksom på, at SSP anbefaler følgende tidsanvisninger i forhold til skærmtid. Med skærmtid mener SSP al tid foran skærm - computer, tv, IPad, telefon mm.  

 • 0-3-årige: 0-35 min. dagligt. 
 • 4-7-årige: Max. 30-60 min. dagligt. 
 • 8-12-årige:  Max. 1-2 timer dagligt. 

 For konkret vejledning om sunde medievaner henvises til "Sunde medievaner, noget vi er fælles om" udgivet af SSP