Respekt handler om at kunne respektere de mennesker, som er omkring os. Vi respekterer hinanden, også når vi er uenige, eller når noget er svært. Det er en kompetence, som er vigtig for, at det sociale fællesskab fungerer mellem børnene, og i forhold til de voksne i hverdagen.

Respekten er en anerkendelse af andres værdi(er), og det er noget man giver til andre, og noget man kræver af omverden.

Respekt kræver at man forholder sig til hinanden. Modsat tolerance kræver det handling - at vi forholder os til hinanden, og ikke blot tolererer at den anden er til stede med sine handlinger, følelser, meninger.

Respekt er en nødvendig kompetence at have, når man er sammen med andre, da det er vigtigt at kunne acceptere og tage hensyn til alle – såvel børn som voksne. Det betyder, at man skal være i stand til at respektere, når andre handler eller opfører sig anderledes en én selv. Vi møder derfor alle andre med respekt.

 

Respekt 3-6 år

 • Stoppe når andre siger fra/nej

 • Ikke afbryde

 • Vente på tur

 • Vis interesse, lytte til og svare hinanden

 • At vi siger godmorgen til hinanden.

 • At vi siger tak til hinanden.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med respekt sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • At øve på ikke at afbryde, når andre taler.

 • At vente på, at det bliver deres tur.

 

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med respekt. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Lære at/øve sig i undskylde og fortælle at ”jeg er ked af at jeg gjorde det” i stedet for blot at sige ”undskyld -jeg gør det ikke igen

 • Lære at/øve sig i sige tak og undskyld

 • Almindelig høflighed

 

Respekt 6-9 år

 

 • Stoppe når andre siger fra/nej

 • Ikke afbryde

 • Vente på tur

 • Vis interesse, lytte til og svare hinanden

 • At vi siger godmorgen til hinanden.

 • At vi siger tak til hinanden.

 • Ikke afbryde

 • Vente på tur

 • Respekt for andres og skolens ting

 • Spørge før man låner andres ting

 • Respekt for andres holdninger, følelser og fysiske grænser.

 • F.eks. ikke at give krammere uden at tjekke om modtageren har lyst til at få et kram.

 • Respekterer stopanvisninger fra voksne

 • Grine med hinanden ikke af hinanden

 • Være uenig på en ordentlig måde eks. ved at holde et ordentligt sprog, selvom man er uenige.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med respekt sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • At øve på at samtale og spørge ind til hinanden, så barnet lærer, hvordan man i samtaler med andre kan vise interesse for andre, lytte aktivt til det der bliver fortalt og spørge ind til andre.

 • At øve sig på, at snakke pænt til hinanden, selvom man ikke er enige.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med respekt. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen

 • At arbejde med at tale ordentligt, når man oplever at være uenig med en klassekammerat.

 • At sætte fokus på at passe på skolens ting.

 • At henvende sig til andre på en respektfuld måde, hvor man med oprigtig interesse spørger ind til hinanden og lytter uden at afbryde.

 

Respekt 10-12 år

 • Stoppe når andre siger fra/nej

 • Ikke afbryde

 • Vente på tur

 • Vis interesse, lytte til og svare hinanden

 • At vi siger godmorgen til hinanden.

 • At vi siger tak til hinanden.

 • Ikke afbryde

 • Vente på tur

 • Respekt for andres og skolens ting

 • Spørge før man låner andres ting

 • Respekt for andres holdninger, følelser og fysiske grænser.

 • F.eks. ikke at give krammere uden at tjekke om modtageren har lyst til at få et kram.

 • Respekterer stopanvisninger fra voksne

 • Grine med hinanden ikke af hinanden

 • Være uenig på en ordentlig måde eks. ved at holde et ordentligt sprog, selvom man er uenige.

 • Overholde skolens, sfo’ens og klassens regler som skal sikre, at alle kan være her og have det godt

 • Udtrykke sig i en ordentlig tone om andres adfærd og personlighed

 • Lære at udvise respekt og tolerance på sociale medier/ digitale platforme

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med respekt sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • At være opmærksomme på, hvordan jeres barn gebærder sig på de sociale medier. Snakke med barnet om, hvordan man kommunikerer sammen, når det er over de sociale medier.

 • At øve på at snakke respektfuldt til hinanden med en ordentlig omgangstone.

 • At huske at sætte pris på hinanden, sige tak når nogen gør en indsats for en, og ikke tage hinanden forgivet.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med respekt. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen

 • At snakke med eleverne om, hvor vigtigt det er, at det man skriver til hinanden på de sociale medier er respektfuldt. Man skal tænke at det man sender ud, har man også selv lyst til at modtage.

 • Vi øver os på at tale ordentligt til hinanden. Vi snakker om hvordan slangord og bandeord kan have betydning for, hvordan budskabet kan modtages på en negativ måde, selvom afsender ikke ligger noget negativt i brugen af ordene/udtrykkene.

 • At have forståelse for at vi alle er forskellige og derved kan have forskellige holdninger.

 • At forstå, at man ikke altid kan være enige, og have forståelse for, at det er okay at være uenige, så længe det tackles på en respektfuld måde.