At drage omsorg for andre, betyder at man passer på dem, der er omkring en selv. Derfor er kompetencen også med fokus på andre, men det er også vigtigt, at kunne gøre andre opmærksom på hvornår man har brug for deres omsorg og hvordan man har brug for den. Nogle gange kan man have brug for at blive trøstet og andre gange at sidde for sig selv. Det er derfor en vigtig kompetence, at man kan aflæse andres behov for omsorg, men også selv være i stand til at kommunikere sit eget behov for omsorg til andre.

 

Omsorg 3 – 6 år

 • Skal øve sig i at trøste en kammerat der har brug for det.

 • Skal øve sig i at hjælpe hinanden.

 • Skal øve sig i at dele med hinanden.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med omsorg sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • Støtte og vejlede jeres børn hjemme, når de skal trøste andre, eller hvis de kommer hjem og fortæller om situationer, hvor de har haft brug for at kunne trøste en kammerat.

 • Udtrykke egne behov og følelser tydeligt.

  • Fx ved at sige “Jeg har ondt i mit hoved i dag, så jeg vil gerne have at du skruer ned for lyden på fjernsynet”.

  • Det kunne også være en italesættelse af hvor rart det er hvis barnet viser den voksne omsorg. Fx ved at sige: “Det var dejligt at du gav mig et kram, det var lige det jeg havde brug for” eller “Hvor er det dejligt at du hjælper mig med at rydde op“.

 • Vær bevidst om at du som voksen er en meget værdifuld rollemodel.

 

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med omsorg. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen:

 • Små forløb med afslapning, hvor børnene giver hinanden massage.

 • Dagligt italesætte, at vi hjælper hinanden - børn og voksne.

 • Bruge materialet “Fri for Mobberi” fra Maryfonden.

 • Sange og lege.

 • Opfordrer og guider børnene til at hjælpe hinanden når der er brug for det.

 • Guide børnene til at sætte ord på egne følelser/ansigtsudtryk og kropssprog.

 • De voksne er tydelige rollemodeller.

 • Styrke børnenes evne til at dele, ved eksempelvis at arbejde med at lade andre se og låne eget legetøj medbragt til legetøjsdag.

 

Omsorg 6-9 år  

 • Kan trøste en kammerat der har brug for det.

 • Kan hjælpe hinanden.

 • Kan dele med hinanden.

 • Har opøvet nogen sikkerhed i at kunne læse den andens behov.

 • Øve sig i at Invitere hinanden ind i legene og være særligt opmærksomme på om nogen står alene.

 • Øve sig i at se styrkerne ved de andre børn, særligt dem der er forskellige fra en selv.

 • Øve sig i at udtrykke egne behov.

 • Øve sig at tage hensyn til andre.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med omsorg sammen med jeres barn hjemme ved eksempelvis:

 • Støtte og vejlede jeres børn hjemme, når de skal trøste andre, eller hvis de kommer hjem og fortæller om situationer, hvor de har haft brug for at kunne trøste en kammerat.

 • Guide jeres barn til at hjælpe søskende og voksne i familien ved behov.

 • Guide jeres børn til at trøste søskende ved behov.

 • I forbindelse med søskendekonflikter, eller konflikter med legekammerater hjemme, kan man tale med sit barn om følelser, behov og forståelse af forskellige oplevelser af en konfliktsituation.

 • Udtrykke egne behov og følelser tydeligt. Fx ved at sige “Jeg er træt i dag, så det er ikke med vilje, hvis jeg kommer til at virke sur, det er bare fordi jeg er træt. Jeg har brug for at komme tidligt i seng”.

 • Vær bevidst om at du som voksen er en meget værdifuld rollemodel.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med omsorg. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen:

 • Dagligt italesætte, at vi hjælper hinanden - børn og voksne.

 • Omsorg i lege.

 • Opfordrer og guider børnene til at hjælpe hinanden når der er brug for det.

 • Guide børnene til at sætte ord på egne følelser/ansigtsudtryk og kropssprog.

 • De voksne er tydelige rollemodeller.

 • < >

  Fremhæve vigtigheden af at invitere hinanden ind i legene og være særligt opmærksomme på om nogen står alene.

 • Tale om vigtigheden af at alle hjælper med at opretholde god ro og orden.

 • Tale om vigtigheden af at alle er en del af fællesskabet.

 • Arbejde med små rollespil.

 

Omsorg 10-12 årig - hvad skal man kunne

 • Trøste en kammerat der har brug for det.

 • Hjælpe hinanden.

 • Dele med hinanden.

 • Kunne læse den andens behov og følelser, og kunne sætte sig i den andens sted.

 • Invitere hinanden ind i legene og være særligt opmærksomme på om nogen står alene.

 • Kunne se styrkerne ved de andre børn, særligt dem der er forskellige fra en selv.

 • Kunne give udtryk for egne behov, også i svære situationer.

 • Forstå forskellige reaktionsmønstre.

 • Tage hensyn til andre.

 • Tilsidesætte egne behov hensigtsmæssigt.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med omsorg sammen med jeres barn hjemme ved eksempelvis:

 • Støtte og vejlede jeres børn hjemme, når de skal trøste andre, eller hvis de kommer hjem og fortæller om situationer, hvor de har haft brug for at kunne trøste en kammerat, eller er i tvivl om hvordan mere komplekse konfliktsituationer mellem vennerne/veninderne skal håndteres.

 • Guide jeres barn til at hjælpe søskende og voksne i familien ved behov.

 • Guide jeres børn til at trøste søskende ved behov.

 • I forbindelse med søskendekonflikter, eller konflikter med venner/veninder hjemme, kan man tale med sit børn om følelser, behov og forståelse af forskellige oplevelser af en konfliktsituation.

 • Udtrykke egne behov og følelser tydeligt. Fx ved at sige “I morgen bliver en travl dag for mig, jeg har brug for at du hjælper mig ved at tømme opvaskemaskinen og læse lektier med din lillesøster. “

 • Vær bevidst om at du som voksen er en meget værdifuld rollemodel.

 

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med omsorg. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen:

 • Dagligt italesætte, at vi hjælper hinanden - børn og voksne.

 • Omsorg i lege.

 • Opfordrer og guide børnene til at hjælpe hinanden når der er brug for det.

 • Guide børnene til at sætte ord på egne følelser/ansigtsudtryk og kropssprog.

 • De voksne er tydelige rollemodeller.

 • Tale om vigtigheden af at invitere hinanden ind i legene og være særligt opmærksomme på om nogen står alene.

 • Tale om vigtigheden af at alle hjælper med at opretholde god ro og orden.

 • Tale om vigtigheden af at alle er en del af fællesskabet.

 • Arbejde med rollespil og cases.

 • Arbejde fagligt med begreber som etik, moral, næstekærlighed, omsorg og fællesskaber; eksempelvis i kristendom.

 • Arbejde med begreber som etik, moral, næstekærlighed omsorg og fællesskaber med både globale og nationale perspektiver.