Tolerance betyder, at man tåler andres holdninger, følelser, handlinger og meninger - at andre er forskellige fra os. At vi er tolerante overfor andre betyder derfor, at alle har ret til at ytre deres holdninger, følelser, handlinger og meninger uden bekymring for andres reaktion. At være tolerant betyder derfor, at vi har forståelse for og anerkender, at andre er forskellige fra os.

Man kan derfor forstå tolerance som vores ”indre pytknap”.

At være tolerant betyder, at vi forsøger at forstå hvorfor den anden handler/ udtaler sig som vedkommende gør, men det er ikke ensbetydende med at negativ eller respektløs adfærd skal accepteres.

For at udvise tolerance skal vi have forståelse for andre og indsigt i andres holdninger, følelser, handlinger og meninger. Derfor kan vi støtte vores børns tolerance ved at udvide deres forståelse for andres måder at leve på.

Tolerance 3-6 år

 • Øve sig i at lytte når andre taler

 • Øve sig i at tolerere at vi alle er forskellige

 • Øve sig i at tolerere når nogen siger nej.

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med tolerance. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Være rollemodeller overfor børnene.

 • Opfordre børnene til at lege med andre end dem de normalt leger med - det udvider deres forståelse for andre.

 • Støtte børnene i at lytte til hinanden.

 • Støtte børnene til at have forståelse for at andre kan have en anden oplevelse af situationen end en selv.

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med tolerance sammen med jeres barn ved at

 • Være rollemodeller ved at udtrykke forståelse for at andre kan være anderledes end en selv.

 • Være rollemodel ved at være nysgerrige overfor mennesker, der har valgt at leve anderledes end os selv.

 • Lave legesamtaler med andre end barnets foretrukne legekammerat - det udvider barnets omverdensforståelse og toleranceramme.

 

Tolerance 6-9 år

 • Lytte når andre taler

 • Tolerere at vi alle er forskellige

 • Tolerere når nogen siger nej.

 • Øve sig i, at have tolerance overfor andre børns særregler.

 • Øve sig i at forstå at vi kan arbejde sammen med andre, der er forskellige fra os selv.

 

Vi vil i skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med tolerance. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Gruppearbejde - I gruppearbejde bestræber vi os på at lave differentierede grupper samt at alle arbejder med forskellige - dette udvider elevernes tolerance når de skal indgå i et samarbejde med nogle som har forskellige holdninger og meninger end dem selv.

 • Arbejde på tværs af årgange - Når vi arbejder på tværs af årgange er det nødvendigt at elevernes udviser tolerance for at vi er forskellige og kan forskellige ting alt efter alder og udvikling. Dette mener vi er med til at udvide elevernes tolerance.

 • Snakke om hvad vi har til fælles og hvordan vi alle er forskellige.

 • Arbejder med konfliktløsning, hvor vi skal have tolerance for, at vi oplever tingene forskelligt.

 • Legegrupper/madgrupper - på skolen organiserer vi lege- og madgrupper.

 

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med tolerance sammen med jeres barn ved at

 • Støtte op om og deltage i de sociale arrangementer der arrangeres af skolen og trivselsråd.

 • Være rollemodeller ved at udtrykke forståelse for at, andre kan være anderledes end en selv.

 • Være rollemodel ved at være nysgerrig overfor mennesker, der har valgt at leve anderledes ens os selv.

 • Lave legesamtaler med andre end ens barn foretrukne legekammerat - det udvider barnets omverdensforståelse og toleranceramme.

Tolerance 10-12 år

 • Lytte når andre taler

 • Tolerere at andre er forskellige fra mig selv.

 • Tolerere når nogen siger nej.

 • Have tolerance overfor andre børns særregler.

 • Arbejde sammen med andre, der er forskellige fra os selv.

 • Øve os i at give plads til at alle kan udtrykke egne meninger og holdninger.

 • Øve os i at støtte og give plads til andres meninger, holdninger, handlinger og følelser.

Vi vil i skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med tolerance. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Gruppearbejde - I gruppearbejde bestræber vi os på at lave differentierede grupper samt at alle arbejder med forskellige - dette udvider elevernes tolerance når de skal indgå i et samarbejde med nogle som har forskellige holdninger og meninger end dem selv.

 • Arbejde på tværs af årgange - Når vi arbejder på tværs af årgange er det nødvendigt at elevernes udviser tolerance for at vi er forskellige og kan forskellige ting alt efter alder og udvikling. Dette mener vi er med til at udvide elevernes tolerance.

 • Snakke om hvad vi har til fælles og hvordan vi alle er forskellige.

 • Arbejde med konfliktløsning, hvor vi skal have tolerance for, at vi oplever tingene forskelligt.

 • Legegrupper/madgrupper - på skolen organiserer vi lege- og madgrupper.

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med tolerance sammen med jeres barn ved at

 • Støtte op om og deltage i de sociale arrangementer der arrangeres af skolen og trivselsråd .

 • Være rollemodeller ved at udtrykke forståelse for at, andre kan være anderledes end en selv.

 • Være rollemodel ved at være nysgerrig overfor mennesker, der har valgt at leve anderledes ens os selv.

 • Lave legesamtaler med andre end ens barn foretrukne legekammerat - det udvider barnets omverdensforståelse og toleranceramme.

 • Guide og vejlede barnet til tolerant adfærd, hvis det hjemme udtrykker frustration eller usikkerhed omkring håndtering af situationer i skole/SFO/klub/fritidsliv som kræver tolerant adfærd.