Morgensang/samling
 
Der er morgensang i fællesrummet tre gange ugentligt.
Mandag, onsdag og torsdag mødes hele skolen, når skolen begynder fra kl. 7.45.
 
Her bliver der givet fælles beskeder og sunget sange.
Det er også til morgensang, at eleverne fremlægger projekter for hinanden som fx powerpoint shows, engelske rim og remser og sammenspilsnumre.