Skolesundhedstjenesten

Skolens sundhedsplejerske er Jette Duedal. I er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken hvis I har spørgsmål, eller noget I ønsker at drøfte vedr. jeres barns sundhed. Hun kan kontaktes på tlf. 8787 7750 eller [email protected]
 

I skoleforløbet bliver 0.kl., og 5. klasse undersøgt af sundhedsplejersken.
Barnet bliver vejet og målt, der foretages en synsprøve, evt. høreprøve og barnets generelle sundhedstilstand drøftes med barnet f.eks. klager over hovedpine, mavesmerter eller ondt i ryggen.

Hjemmet bliver orienteret inden undersøgelsen og I skal give samtykke til, at jeres barn må deltage i undersøgelse og samtaler.

Sundhedsplejersken kan bruges i undervisningen om sundhedsrelevante emner.
 

I kan læse mere om sundhedsplejen på sundhedsplejens hjemmeside

 
Orientering om smitsomme sygdomme findes på internettet:
 
http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Sundhed/Smitsomme-sygdommeO