Principper for elektronisk kommunikation

mellem skole og hjem

 

 

Elektronisk kommunikation:

Kommunikation mellem skole og hjem på Brattingsborgskolen foregår som elektronisk kommunikation over Forældreintra, når det er muligt. Kontoret laver en ordning og en procedure for uddeling af papirkopier til familier uden internetopkobling, når det gælder information til alle.

Den enkelte lærer er ansvarlig for at uddele papirkopier til deres respektive familier uden netopkobling.

 

Dialog

Forældre og personale behandler stadig personlige, følsomme og konfliktfyldte temaer i mundtlig dialog, fx over telefon eller ved personlig samtale på skolen.

 

Sproget og tonen ? om netetik:

Forældre og skolens personale kommunikerer i et anerkendende og anstændigt sprog. For at fastholde et godt og åbent samarbejde benytter alle en grundlæggende netetik og overvejelser over, hvem modtagerne er og om, hvordan de vil kunne opfatte budskabet.

 

Tidsramme:

Der er en indbyrdes forventning om, at forældre, lærere og pædagoger som minimum læser og besvarer beskeder inden for en uge. Nogle besvarelser fordrer, at en given sag undersøges. Derfor kan en besvarelse i første omgang være, at det konkrete svar kommer på et senere tidspunkt.

 

Kontaktbogen: (Hæfte)

Kontaktbogen anvendes stadig til akutte meddelelser.

På længere sigt er det muligt, at kontaktbogen afløses af den elektroniske kommunikation.

 

Indhold i elektronisk kommunikation over Forældreintra

? Generel information fra skole til hjem fra kontoret, fx SNYT og information om skolebestyrelsens arbejde.

? Information fra lærerne til hjemmet, fx periodeplaner, skemaer og klasseinformation.

? Informationer fra forældre til lærerne, som ikke har akut karakter, hvor en eventuel besvarelse kan ske inden for en uge.

? Aktivitetskalender med forældremøder, samtaler, arrangementer, ekskursioner og større projekter og anderledes dage i undervisningen.

? Fælles opslagstavle til små beskeder både fra skole og hjem.

? Samling af udvalgte digitale elev-produkter fra undervisningen.

? Generel information fra SFO.

? Invitation og tilmelding til møder, arrangementer og skoleferier i SFO.